Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Rola wojewodów we wdrażaniu programu NIEPODLEGŁA

3 kwietnia 2017 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w spotkaniu dotyczącym roli wojewodów i urzędów wojewódzkich we wdrażaniu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie o charakterze konsultacyjnym poświęcone było omówieniu założeń programu oraz źródeł jego finansowania. Omówiono również założenia organizacyjne 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Program dostępny jest na stronie http://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/rzad-uchwalil-wieloletni-program-n...

Autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Stube
Data utworzenia: 13.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.07.2017 - 08:18