Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Rola wojewodów we wdrażaniu programu NIEPODLEGŁA

3 kwietnia 2017 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w spotkaniu dotyczącym roli wojewodów i urzędów wojewódzkich we wdrażaniu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie o charakterze konsultacyjnym poświęcone było omówieniu założeń programu oraz źródeł jego finansowania. Omówiono również założenia organizacyjne 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Program dostępny jest na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php
/3 kwietnia 2017 r./

***

Konsultacje publiczne Programu

Konsultacje publiczne Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, obejmującego obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczęły się 1 lutego br. Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Program dostępny jest na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php wraz z informacją o sposobie zgłaszania uwag. W trakcie trwania konsultacji publicznych przewidziano dwa spotkania otwarte: 21 lutego we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia oraz 28 lutego w Warszawie w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ul. Ksawerów 13.

Równocześnie od 1 lutego br. rozpoczyna działalność Biuro Programu „Niepodległa”. Pełniącym obowiązki dyrektora Biura został Jan Kowalski. Wcześniej kierował działem komunikacji i promocji w Narodowym Centrum Kultury, był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku oraz wsparcie promocyjne projektów własnych instytucji i koordynację działań informacyjno-promocyjnych projektów wspieranych przez NCK.
/13 lutego 2017 r./

Autor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Stube
Data utworzenia: 13.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.04.2017 - 13:43