Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 19 lutego 2018 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/kobieta-rodzina-i-przeciw...

Autor: Barbara Barczyk
Data utworzenia: 16.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.02.2018 - 07:44