Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 
 
Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w terminie do 10 lutego 2017 r.
Szczegóły konkursu

Autor: Barbara Barczyk
Data utworzenia: 23.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2017 - 07:29