Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017 – konkurs MRPiPS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.

Oferty konkursowe należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2017 - 11:59