Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Dnia 2 kwietnia 2019 r. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-w...

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 04.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.04.2019 - 14:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 07:33