Konkurs „Zabytek Zadbany” 2020 rozstrzygnięty!

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2020 roku w konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury przyznało 6 nagród i 11 wyróżnień w pięciu kategoriach. Z Wielkopolski wyróżnienie otrzymał kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce. 

Kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce otrzymał wyróżnienie w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Świątynia została wzniesiona w 1647 roku przez właścicieli wsi z fundacji rodziny Grudzińskich, następnie była wielokrotnie przebudowywana. Nagrodzone prace objęły między innymi remont konstrukcji wieży, wymianę części szalunku i pokrycia dachu, ujednolicenie kolorystyczne elewacji, odkrycie spod tynków i konserwację polichromii wnętrza. Jury wyróżnienie przyznało Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce za szerokie spektrum i wysoką jakość prac konstrukcyjnych, budowlanych oraz konserwatorskich w kościele parafialnym Świętego Marcina Biskupa, które powstrzymały procesy destrukcyjne, utrwaliły substancję zabytkową oraz odsłoniły i uczytelniły oryginalny wystrój wnętrza.

„Zabytek Zadbany” jest przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców, a także wojewódzkich konserwatorów zabytków, kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz konserwatorów samorządowych. Mogą w nim brać udział obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Spośród nadesłanych wniosków, które spełniały wymogi formalne, jury konkursu - składające się z ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami - wyłoniło ścisłą czołówkę zabytków, która jest nagradzana w poniższych kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe). W 2020 roku jury nie przyznało nagród;

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Konkurs ma już ponad czterdziestoletnią tradycję, po raz pierwszy został rozstrzygnięty w 1975 roku. Celem jest promocja właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Od 2011 procedura konkursowa realizowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.nid.pl

Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Data utworzenia: 29.05.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 29.05.2020 - 10:50
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 29.05.2020 - 10:55