Konkurs plastyczny „Zabytek w mojej okolicy”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków serdecznie zaprasza Szkoły Podstawowe z terenu województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zabytek w mojej okolicy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na zabytki w ich najbliższym otoczeniu, miejscu ich zamieszkania lub najbliższej okolicy.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem materiałów plastycznych na papierze lub kartonie w formacie A-3 (forma płaska).

Każda Szkoła Podstawowa może zgłosić maksymalnie 3 prace. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz co najmniej 10 wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Prace laureatów oraz inne wytypowane przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2
61-834 Poznań
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zabytek w mojej okolicy”

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy – na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.08.2017 - 11:45