Zmiana w kryteriach dochodowych

Od 1 października 2018 r. zmienia się minimalna miesięczna kwota dochodu, która jest wymagana, aby stwierdzić, że cudzoziemiec posiada stabilne i regularne źródło dochodu na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Będzie ona wynosić 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (do 30.09.2018 r.-  634 zł netto) oraz 528 zł netto dla osoby w rodzinie (do 30.09.2018 r. - 514 zł netto).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 28.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.09.2018 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.09.2018 - 13:22