Zmiana miejsca składania wniosków w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców

Od 27 lutego 2017 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wnioski w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy/pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/wymiany karty pobytu/przedłużenia wizy/świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka  przyjmowane dotychczas na IV piętrze (kolejka F), będą przyjmowane na parterze w Sali B (kolejka F). 

Zasady obsługi i rezerwacji wizyt nie ulegają zmianie.

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 24.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.03.2017 - 09:33