Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Zachęcamy do korzystania z zakładki „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany po 1 stycznia 2018r.” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cu...
Zamieszczone są w niej niezbędne informacje nt.  przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., edytowalne wersje dokumentów, odpowiedzi na napływające do MRPiPS pytania oraz elektroniczne wersje broszur informacyjnych - także tłumaczonych na języki ukraiński, rosyjski i angielski.

Autor: Aneta Budnik, Patrycja Bura
Data utworzenia: 29.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:34