Wstrzymanie rozpatrywania wniosków złożonych od 30 marca 2017 r. o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

Informujemy, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 30 marca 2017 r., zostaje wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24596,Informacja-Ministra-Spraw-...

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 30.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2017 - 14:56