Składanie uzupełnień do wniosków w sprawach pobytu cudzoziemców

Prosimy, aby składane uzupełnienia do wniosku były oznaczane imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy, datą złożenia wniosku oraz rodzajem wniosku (np. Jan Kowalski, data złożenia wniosku 12.09.2017., pobyt czasowy).

Przyspieszy to włączenie dokumentów do akt sprawy. W związku z bardzo dużą liczbą prowadzonych postępowań brak tych danych utrudnia identyfikację sprawy i może wydłużać czas oczekiwania na zmianę statusu sprawy lub rozstrzygnięcie.

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.09.2017 - 14:13