Punkt podawczy

Od dnia 23.03.2018 r. składanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców będzie możliwe w punkcie podawczym, zlokalizowanym w Sali obsługi cudzoziemców.

Godziny urzędowania punktu podawczego:
w poniedziałki od 09:30 do 12:30 oraz od 13:30 do 16:00
od wtorku do piątku od. 8:15 do 11:15 oraz od 12:15 do 15:15

Celem uruchomienia punktu podawczego jest zwiększenie dostępności usługi w zakresie składania uzupełnień dokumentów do wniosków składanych w sprawach legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców oraz skrócenie czasu oczekiwania klientów w kolejce.

Na stanowisku punktu podawczego:

 • nie obowiązuje elektroniczny system kolejkowy – w celu złożenia dokumentów nie jest wymagane pobranie numerka z biletomatu,
 • nie są udzielane informacje w zakresie stanu sprawy oraz informacje o procedurach,                                                                                                                                                                                                                       
 • nie są analizowane składane dokumenty pod względem spełnienia określonych wymogów formalnych i dowodowych
 • nie są przyjmowane uzupełnienia w zakresie:
  •  osobistego stawiennictwa,
  •  złożenia odcisków linii papilarnych,
  •  okazania dokumentu podróży (paszportu)

Osobiste stawiennictwo, złożenie odcisków linii papilarnych, okazanie dokumentu podróży jest obsługiwane w ramach elektronicznego systemu kolejkowego – kolejka H. Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach)

 • nie są wstawiane w dokumencie podróży stemple (pieczątki) potwierdzające złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

W celu otrzymania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku należy pobrać bilet w ramach elektronicznego systemu kolejkowego – kolejka P. Uzyskanie stempla (pieczątki) w paszporcie

Złożenie wniosków:

 • w sprawach pobytu obywateli UE i członków ich rodzin,
 • o przedłużenie wizy Schengen i przedłużenie wizy krajowej,

na stanowisku punktu podawczego spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Składanie  wyżej wymienionych wniosków jest obsługiwane w ramach elektronicznego systemu kolejkowego – kolejka DI. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (tylko rejestracja internetowa)

Prosimy, aby składane uzupełnienia dokumentów były oznaczane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia wnioskodawcy, datą złożenia wniosku oraz rodzajem wniosku (np. Jan Kowalski, data złożenia wniosku 12.09.2017., pobyt czasowy). Przyspieszy to włączenie dokumentów do akt sprawy. W związku z bardzo dużą liczbą prowadzonych postępowań brak tych danych utrudnia identyfikację sprawy i może wydłużać czas oczekiwania na zmianę statusu sprawy lub rozstrzygnięcie.

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 23.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.03.2018 - 07:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.03.2018 - 07:33