Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

Informujemy, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostaną złożone począwszy od dnia 2 marca 2018r., zostaje wstrzymane do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na wypłatę świadczeń w wysokości wynikającej z tych wniosków.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/25339,Informacja-Ministra-Spraw-...

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.03.2018 - 07:32