Od 8 sierpnia 2017 r. zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pod poz. 5210  zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, charakteryzującej się rosnącym zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców w wybranych zawodach.

Rozporządzenie rozszerza wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Do wykazu obowiązujacego od 27 lipca 2016 r. dodano zawody przede wszystkim z branż: meblowej oraz budowlanej, w których pracodawcy odnotowują znaczące problemy ze znalezieniem pracowników na lokalnym rynku pracy.

Nowy wykaz będzie obowiązywać od 8 sierpnia 2017 r. Zmiany dotyczą zarówno nowych wniosków jak i toczących się postępowań o udzielenie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez  Wojewódzką Radę Rynku Pracy i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 26.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.07.2017 - 07:40