Od 31 października 2016 r. zmiana zasad przyjmowania wniosków w sprawach: zezwolenia na pracę/ zaproszenia/ obywatele UE

Od 31 października 2016 r. złożenie wniosku w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, będzie możliwe tylko i wyłącznie na podstawie biletów pobranych po wcześniejszej internetowej rezerwacji wizyty*.  

*Rezerwacja wizyty dla kategorii „D. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE” obsługiwanej na parterze – Sali B będzie możliwa poprzez stronę internetową.

Każdy wniosek wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty. Jedynie w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca dopuszczalne jest złożenie do PIĘCIU wniosków na podstawie jednego terminu wizyty.

Wnioski w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę oraz wpisu zaproszenia do ewidencji w wersji papierowej możesz przesłać pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Nie dotyczy to wniosków w sprawach pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, które muszą być złożone osobiście.

Ponadto wnioski w powyższych sprawach możesz złożyć osobiście również w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile

Szczegółowe informacje

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 17.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.03.2017 - 13:09