Od 24 października 2016 r. na stronie internetowej sprawdzisz stan rozpatrywania wniosku dot. legalizacji pobytu

Jeżeli wniosek złożyłeś przed 12 września 2016 r., od 24 października kod dostępu do  informacji o stanie swojej sprawy na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/ otrzymasz:

  • wysyłając e-mail na adres cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl –  podaj następujące dane: pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzaj sprawy, datę złożenia wniosku lub datę nadania wniosku na poczcie, 
  • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17 - nie obowiązuje system kolejkowy,
  • w każdej z delegatur urzędu.

W przypadku wniosków składanych pocztą numer sprawy i kod dostępu do informacji o stanie sprawy będzie wysyłany na adres e-mail podany we wniosku.

Kody dostępu nie będą podawane przez telefon.

W sali obsługi na pl. Wolności 17 dostępne są infokioski, gdzie możesz  sprawdzić stan sprawy. Dodatkowe stanowisko komputerowe uruchomiliśmy również na I piętrze. 

Przypominamy, że kody dostępu wydawane są tylko wnioskodawcom oraz pełnomocnikom wyznaczonym w sprawach.

Usługa dotyczy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy, o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, o zarejestrowanie pobytu obywatela UE.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 29.05.2017 - 09:37