Nowy wzór zaświadczenia o studiach

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu na studia lub kształcenie w szkole doktorskiej/kontynuacji studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, wymaganego do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia.

Składanie zaświadczeń na obowiązujących formularzach przyspieszy rozpatrywanie wniosków.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1835)

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 08.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2018 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2018 - 11:04