Nowy wzór wniosku o zaproszenie

Od 12 sierpnia 2018 r. obowiązuje   nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. poz. 1526).

Formularz wniosku będzie zawierał dwa nowe elementy:

  • na stronie 4 formularza zostało zamieszczone pisemne oświadczenie zapraszającego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
  • na stronie 8 formularza zamieszczono informację, iż „zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 13.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.08.2018 - 07:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.08.2018 - 07:36