Komunikat o przywróceniu rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że w dniu 1 września 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócił rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych w okresie od dnia 16 maja do dnia 31 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24870,Informacja-Ministra-Spraw-...
 

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 05.09.2017 - 12:42