Interaktywne formularze wniosków

Zachęcamy do korzystania z interaktywnych formularzy wniosków, dostępnych na stronie www.cudzoziemcy.gov.pl. Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wydrukować oraz podpisać gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu.

Portal cudzoziemcy.gov.pl został przygotowany w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 05.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.06.2017 - 12:00