12 czerwca 2019 r. - Dzień Otwarty dla Cudzoziemców

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty dla Cudzoziemców organizowany 12 czerwca 2019 r. przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Udział w wydarzeniu będzie niepowtarzalną okazją do uzyskania porad z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP oraz z innych kluczowych dziedzin życia społecznego. Dzięki obecności zaproszonych ekspertów z  instytucji zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców w Wielkopolsce będzie można uzyskać precyzyjne informacje pomocne przy rozwiązywaniu codziennych problemów na jakie napotyka cudzoziemiec podczas pobytu w Polsce, w tym kwestii podatkowych, ubezpieczeń, pomocy socjalnej, edukacji dzieci i innych.

Zapraszamy!

Autor: Ewa Muszyńska
Data utworzenia: 15.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.05.2019 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2019 - 12:27