Wspólnie dla wielkopolskiej wsi 2019 - spotkania

Celem spotkań odbywających się w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne tematy w dzisiejszym rolnictwie.

Na spotkaniach będą omawiane następujące zagadnienia:

  1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus. Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.
  2. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
  3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
  4. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  5. Afrykański pomór świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.
  6. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych. Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.
  7. Bezpieczna żywność priorytetem PIORiN.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na zgłaszaną przez rolników i mieszkańców wsi potrzebę zdobycia informacji przydatnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań będzie zapewniona możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami ww. instytucji.

Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 28.01.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.01.2018 - 13:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 07:32