Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31.10.2019 r.