Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.03.2019 r.

 1. Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.03.2019 r.
  Identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK.
 2. Informacja dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  Lekarze/lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zostaną skierowani za pomocą SMK do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Informacja dla lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
  • Wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Informujemy, że niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo za pomocą SMK przyznać lekarzom, którzy brali udział w bieżącym  postępowaniu kwalifikacyjnym  na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą.

Wojewoda może dodatkowo za pomocą SMK przyznawać miejsca szkoleniowe w trybach pozarezydenckich lekarzom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej przy uwzględnieniu wolnych miejsc szkoleniowych w podmiotach uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzone zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z  2019 r., poz. 537).

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 01.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.04.2019 - 14:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 07:08