Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 marca 2019 r.

Lista z liczbą przyznanych przez ministra zdrowia miejsc rezydenckich oraz przez wojewodę wielkopolskiego miejsc pozarezydenckich, dla lekarzy / lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 - 31 marca 2019 r.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 12.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.02.2019 - 11:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.03.2019 - 09:23