Obowiązkowy kurs specjalizacyjny wprowadzający dla lekarzy rozpoczynających specjalizację w zakresie okulistyki

Obowiązkowy kurs specjalizacyjny wprowadzający dla lekarzy rozpoczynających specjalizację w zakresie okulistyki odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99 w Warszawie,

Zgłoszenia na kurs przesyłać należy na formularzach CMKP - do pobrania na stronic https://vv vvw.cmkp.edu.pl/ksztalccnie/studia-specializacyjnc-lckarzy/formularze-zaloszeniowe/ na adres: ewiniarska@wim.mil.pl, w tytule wpisując „ZGŁOSZENIE NA KURS".

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 30.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.10.2018 - 08:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.10.2018 - 08:38