Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek spotkał się dziś (12 bm.) w godzinach rannych z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym dr. Andrzejem Trybuszem. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną województwa w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 6 fazy pandemii grypy.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołał roboczy zespół, który zajmie się problemem budowy na terenie Kamionek linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Kontynuacja rozmów w sprawie słupów, to efekt zorganizowanego z inicjatywy wojewody spotkania, do którego doszło 26 maja w ministerstwie infrastruktury.

Na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś decyzję ustalającą lokalizację 75 kilometrowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Kromolice - Pątnów.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził przedłożone przez wojewodę wielkopolskiego aneksy do list wybranych do dofinansowania projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Oszczędności poprzetargowe dotychczas realizowanych „schetynówek” w województwie wielkopolskim to ponad 4,5 miliona złotych. Dzięki dodatkowym środkom pieniężnym, kolejne projekty związane z remontem, przebudową i modernizacją dróg uzyskają dofinansowanie z budżetu państwa.

Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim protestowało dziś (5 bm.) kilkudziesięciu ratowników medycznych. Ich delegację przyjął wojewoda wielkopolski Piotr Florek.
Spotkanie w urzędzie trwało ok. 30 minut. Uczestniczący w nim ratownicy z Turku, Koła i Szamotuł wyrazili zaniepokojenie kolejny przesunięciem przez O/NFZ w Poznaniu terminu rozstrzygnięcia konkursu na realizację usług z zakresu ratownictwa medycznego w tych rejonach. Nowy termin został wyznaczony na 22 czerwca br. – Ja również oczekuję na rozstrzygnięcie rokowań, jednak do tego czasu nie zamierzam w jakikolwiek sposób ingerować, ani wpływać na ich wynik – powiedział wojewoda. Zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym z 2006 roku przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami jest zadaniem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Strony