Informacje prasowe

Na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę czterech słupów elektroenergetycznych czterotorowej linii napowietrznej Plewiska - Kromolice.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał dziś (11 bm.) pozwolenie na budowę dla kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania. Decyzja dotyczy blisko 8 kilometrów drogi ekspresowej łączącej węzeł Złotkowo z węzłem w Rokietnicy w ciągu drogi krajowej S11.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej powstaną dwa węzły drogowe w Złotowie i Rokietnicy. W ramach inwestycji powstanie także 11 obiektów inżynierskich – mosty wiadukty, estakada, przepusty oraz sieć dróg dojazdowych.

W dniu 4 września 2009 r. podpisany został akt komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu. W dniu 27 marca 2009 r. wojewoda wielkopolski Piotr Florek złożył do Ministra Skarbu Państwa wniosek o komercjalizację poznańskiego PKS-u.

Wicewojewoda Przemysław Pacia zakończył prowadzenie mediacji pomiędzy Zarządem i organizacjami związkowymi Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu SA. Podjęcie i kontynuowanie rozmów, zapoczątkowanych w dniu 26 czerwca br., przyczyniło się do przedstawienia przez Zarząd realnych propozycji poprawy sytuacji ekonomicznej firmy, umożliwiając zbliżenie stanowisk w sprawie spełnienia postulatów załogi, przedstawionych w protokole rozbieżności z dnia 15 czerwca.

Kolejne projekty mają szanse znaleźć się na liście inwestycji, które w 2010 zostaną wpisane w Transeuropejską Sieć Transportową. Wojewoda Piotr Florek przekazał właśnie do Ministerstwa Infrastruktury opinie o wielkopolskich odcinkach komunikacyjnych, mogących uzupełniać sieć TEN-T w Polsce.

Strony