Informacje prasowe

Wicewojewoda Przemysław Pacia zakończył prowadzenie mediacji pomiędzy Zarządem i organizacjami związkowymi Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu SA. Podjęcie i kontynuowanie rozmów, zapoczątkowanych w dniu 26 czerwca br., przyczyniło się do przedstawienia przez Zarząd realnych propozycji poprawy sytuacji ekonomicznej firmy, umożliwiając zbliżenie stanowisk w sprawie spełnienia postulatów załogi, przedstawionych w protokole rozbieżności z dnia 15 czerwca.

Kolejne projekty mają szanse znaleźć się na liście inwestycji, które w 2010 zostaną wpisane w Transeuropejską Sieć Transportową. Wojewoda Piotr Florek przekazał właśnie do Ministerstwa Infrastruktury opinie o wielkopolskich odcinkach komunikacyjnych, mogących uzupełniać sieć TEN-T w Polsce.

Centrum urazowe

28-08-2009

Wojewoda wielkopolski wytypował Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu jako lokalizację centrum urazowego zabezpieczającego na terenie województwa szybką diagnostykę oraz kompleksowe leczenie osób, które doznały ciężkiego wielonarządowego obrażenia ciała.

Rozpoczęty w tym roku rządowy program Radosna Szkoła ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2009 - 2014. W Wielkopolsce wnioski o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych złożyło 707 szkół, czyli ponad 50% uprawnionych placówek. O wsparcie budowy placów zabaw wnioskowało kolejnych 138 szkół.

Z dniem 12 sierpnia 2009 roku, Włodzimierz Kaczmarek został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na osobę pełniącą funkcję burmistrza Szamotuł.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe