Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś (4 bm.) zarządzenia zastępcze, stwierdzające wygaśnięcie mandatów radnych Rady Miejskiej w Turku - Marka Pańczyka i Jerzego Pionke.

Zwiększenie budżetu województwa wielkopolskiego o brakujące środki przeznaczone dla producentów rolnych na zwrot podatku akcyzowego

Wczoraj, 15 grudnia 2009 r. Elżbieta Suchocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podpisała decyzję uruchamiającą rezerwę celową budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 50.967.088 zł.

9 grudnia br. wojewoda wielkopolski Piotr Florek wezwał Radę Miejską Gniezna do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Ciesielskiego. Rada Miejska zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym ma na podjęcie uchwały 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z zapewnieniami z dnia 8 grudnia ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda wielkopolski przekaże samorządom środki należne rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Brakującą kwotę dotacji wielkopolscy rolnicy otrzymają jeszcze w tym roku.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe