Informacje prasowe

Po wczorajszym wypadku na budowie nowego dworca PKP w Poznaniu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał Komisję ds. Katastrof Budowlanych. Jej przewodniczący podpisał postanowienie o obowiązku przedłożenia przez inwestora opinii technicznej projektanta, która winna określić zakres zniszczeń na budowie.

Po wizji lokalnej przeprowadzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, wypadek na dworcu kolejowym w Poznaniu został zakwalifikowany jako katastrofa budowlana. Uszkodzeniu uległa konstrukcja budowanego dworca. Trwają prace nadzoru budowlanego w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy.

Wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu Burmistrza Okonka Andrzeja Jasiłka wskutek utraty prawa wybieralności.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekazał wielkopolskim samorządom środki na pokrycie działań ratowniczych prowadzonych podczas tegorocznej powodzi. W sumie 48 gminom i powiatom, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał 3 031 927 zł.

4 lata wojewody

08-09-2011

Za swoje priorytety i sukcesy uznaję rozbudowę nowoczesnej infrastruktury, sprawne zarządzanie kryzysowe, dobrą współpracę z samorządami i uregulowanie statusu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa - mówił wojewoda wielkopolski Piotr Florek podczas specjalnej konferencji prasowej, na której podsumował 4 lata pracy.

Strony