Wysyp inwestycji drogowych w Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podsumowuje inwestycje drogowe w 2016 roku i zapowiada, że najbliższe miesiące w Wielkopolsce będą obfitować w kolejne budowy. W ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na inwestycje tylko w latach 2016-2017 zostało przeznaczone aż 124 mln zł. Ostatnie procedury trwają nad trzema brakującymi odcinkami drogi S5, której budowę prowadzi GDDKiA.

W 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w województwie wielkopolskim dofinansowanie otrzymało 39 zadań na drogach gminnych i 22 na powiatowych. Koszt inwestycji sięgnął 59,8 mln zł. To łącznie około 150 km dróg.

Samorządy z programu chcą także licznie skorzystać w 2017 roku. Dofinansowanie otrzymało 26 gmin i 15 powiatów. Największe kwoty trafią do gminy Grodzisk Wielkopolski i Międzychód (po 2,8 mln zł). Wśród powiatów najwyższe kwoty dofinansowań uzyskały poznański, kaliski, kępiński i jarociński (po 3 mln zł). Łącznie inwestycje spowodują budowę niespełna 100 km dróg. Kwota dofinansowania sięga 64,5 mln zł. W przypadku pojawienia się oszczędności w zadaniach objętych dotacjami z budżetu państwa w ramach Programu wojewoda może zaproponować kolejnym samorządom z zatwierdzonej listy rankingowej wniosków przystąpienie do realizacji zadań i dofinansowanie kolejnych odcinków dróg. Już teraz złożono propozycję realizacji w ramach Programu dwóch kolejnych zadań na drogach gminnych.

- Każdy kilometr nowej drogi czy nowego chodnika to realna zmiana dla mieszkańców wielkopolskich gmin i powiatów. To nie tylko poprawa komfortu życia, ale także bezpieczeństwa osób korzystających z lokalnej infrastruktury. To inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców danej gminy lub powiatu, często służą do dojazdu do pracy czy dojścia do szkoły - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Cieszę się, że samorządy tak chętnie i licznie składają wnioski, a my staramy się przygotowywać jak najszersze listy dofinansowań. Moim celem jest, by każdy samorząd w województwie, ale przede wszystkim ich mieszkańcy, odczuli poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnej infrastruktury - dodaje wojewoda.

To jednak nie koniec najważniejszych inwestycji w Wielkopolsce. Obecnie trwają procedury w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych prowadzone przez wojewodę. To inwestycje prowadzone przez poznański oddział GDDKiA dotyczące dróg krajowych S5 (droga ekspresowa), nr 32 oraz 25. Obejmują budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku ponad 34 km oraz roboty budowlane związane z poprawą bezpieczeństwa na DK nr 32 i 25.

Obecnie trwa procedura nad trzema ostatnimi odcinkami drogi S5, czyli Wronczyn - Kościan Południe (dł. ok. 18,9 km), węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko (dł. ok. 15,7 km) oraz węzeł Lipno w ciągu drogi S5.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.04.2017 - 11:45