Wojewoda wydał decyzję ws. odcinka Wronki-Dobiegniew

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 marca 2018 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji odcinka między Wronkami a Dobiegniewem na trasie Poznań Główny-Szczecin Dąbie. 

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie którego inwestor jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. - Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym i gospodarczym związanym z usprawnieniem prowadzenia ruchu pociągów poprzez podwyższenie prędkości, zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu i zastosowaniem nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w szczególności zdalnego sterowania z możliwością współpracy z systemem ERTMS, co spowoduje zwiększenie interoperacyjności kolei - komentuje Zbigniew Hoffmann.

Modernizacja linii kolejowej nr 351 (E59) od km 52+265 do km 81+877 ma na celu osiągnięcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h (na odcinku od km 54+500 do km 81+000 ograniczenie prędkości pociągów do 130 km/h) i pociągów towarowych do 120 km/h. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności budowę, przebudowę lub remont: układu torowego wraz z odwodnieniem, obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów i przepustów), przejazdów drogowych, peronów wraz z małą architekturą, sieci i urządzeń: elektroenergetycznych, trakcyjnych, teletechnicznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Jednocześnie projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” jest współfinansowany ze środków programu Connecting Europe Facility (CEF).

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 27.03.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 27.03.2018 - 12:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.04.2018 - 08:48