Wojewoda wielkopolski odnawia groby powstańców

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych nakłada na wojewodę obowiązek opieki nad mogiłami poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Na tej podstawie Wojewoda Wielkopolski corocznie przekazuje samorządom gminnym na mocy porozumień środki na utrzymanie i remonty obiektów grobownictwa wojennego z różnych okresów historycznych, od wojny polsko-szwedzkiej z lat 1655-1660 (tzw. „potopu szwedzkiego”) aż do Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W 2018 r. zdecydowana większość środków finansowych została przekazana na remonty i utrzymanie miejsc wiecznego spoczynku Powstańców Wielkopolskich. Dzięki temu udało się dofinansować prace na 26 obiektach na sumę ponad 360 000 zł. Do tej kwoty należy doliczyć środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w Poznaniu, wśród których znalazły się m.in.: 122 mogiły poległych w Powstaniu Wielkopolskim zlokalizowane na Cmentarzu Garnizonowym, 2 groby powstańcze na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, grób zbiorowy na Cmentarzu Górczyńskim oraz 2 groby na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuszyna.

Do największych zeszłorocznych inwestycji należy zaliczyć renowację 52 grobów indywidualnych na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich (tzw. „Akropol Bohaterów”) na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej w Gnieźnie oraz mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim.


Gniezno [autor zdjęcia: Andrzej Podgórski]


Grodzisk Wielkopolski [autor zdjęcia: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim]

Na nowe wymieniono nagrobki na następujących cmentarzach: przykościelnym w Budzyniu (3 powstańców), parafialnym w Konarzewie w gm. Dopiewo (1 powstaniec) oraz parafialnym w Parzynowie w gm. Kobyla Góra (2 powstańców).

 
Budzyń [autor zdjęcia: Maciej Grabarski]


Dopiewo [autor zdjęcia: Ewa Hejwosz]


Kobyla Góra [autor zdjęcia: Michał Kula]

Wiele obiektów zostało poddanych konserwacji, czego przykładem może być grób przy kościele w Kąkolewie w gm. Osieczna.


Kąkolewo [autor zdjęcia: Aldona Nyczak]

Prace te były możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu, również finansowemu, wymienionych samorządów.

Autor: Łukasz Krysztofiak
Data utworzenia: 04.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.02.2019 - 13:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.02.2019 - 20:04