Spotkanie wojewody z prezesem WIL

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie wojewody Zbigniewa Hoffmanna z nowo wybranym prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Arturem de Rosier. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także dyr. Wydziału Zdrowia oraz dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ omówiono istotne dla ochrony zdrowia tematy, podkreślając jednocześnie wzorem lat ubiegłych konieczność ścisłej współpracy na rzecz regionu.

Samorząd lekarski pełni bardzo ważną rolę w kontekście kształtowania systemu ochrony zdrowia poprzez własne inicjatywy w zakresie szkoleniowo-dydaktycznym, a także sprawowania nadzoru nad prowadzoną działalnością leczniczą praktyk lekarskich i dentystycznych. Pełni także rolę opiniodawczą dla wojewody w zakresie proponowanych kandydatur na konsultantów wojewódzkich. Przy Izbie działalność prowadzą między innymi rzecznik odpowiedzialności zawodowej, sąd lekarski oraz rzecznik praw lekarza.

Autor: Damian Marciniak
Data utworzenia: 16.05.2018
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 16.05.2018 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.06.2018 - 09:40