Przywrócenie dotychczasowej działalności szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

2 czerwca 2021 r. wydana została decyzja Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu zmieniająca dotychczasową działalność szpitala jako szpitala koordynującego.

Od 1 lipca 2021 roku ww. szpital będzie posiadał łóżka „buforowe” dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 36 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 12 łóżek z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Wojewoda uznał za konieczne przywrócenie dotychczasowej działalności podmiotu, biorąc pod uwagę potrzeby wielkopolskich pacjentów wynikające z przebiegu pandemii w naszym regionie, a także uwzględniając charakter leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Argumentem w tej sprawie była konieczność realizacji istotnych zakresów w zabezpieczeniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Wielkopolski, szczególnie z tytułu realizacji zadań w ramach centrum urazowego, urologii, specjalistycznych świadczeń  kardiochirurgicznych i neurochirurgicznych. 

Lecznica aktualnie posiada zaangażowanych do leczenia pacjentów z COVID-19 420 łóżek (2 i 3 poziom zabezpieczenia), co na tym etapie pandemii daje możliwość wykorzystania potencjału podmiotu leczniczego dla pacjentów z innymi schorzeniami.

Wojewoda zaplanował zmianę szpitala wiodącego z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

Obecnie model docelowy zakłada zachowanie działalności szpitala tymczasowego utworzonego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich poprzez stałe utrzymanie 1 modułu podstawowego, tj. 56 łóżek oraz 10 łóżek respiratorowych z możliwością szybkiego, bieżącego reagowania poprzez uruchamianie kolejnych modułów w zależności od liczby zachorowań.

Poza potencjałem szpitala wiodącego oraz szpitala tymczasowego strategia reorganizacji opieki szpitalnej nad pacjentem z COVID-19 zakłada na 2 poziomie zabezpieczenie łóżek do poziomu oddziałów zakaźnych. Wsparciem opieki pozostaną także wcześniej przekształcone oddziały „covidowe” ze stałą liczbą łóżek określoną na podstawie analiz zapotrzebowania w okresie ustabilizowania się poziomu zakażeń na danym terenie. Stąd zaplanowano także pozostawienie oddziałów  „covidowych” w  Wielkopolsce. Zabezpieczenie dla pacjentów z COVID-19 na południu regionu będą sprawowały podmioty lecznicze: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim). Wymienione szpitale zapewnią opiekę dla pacjentów z COVID-19 w ramach dodatkowych łóżek, bez uszczerbku dla dotychczasowej działalności podmiotów leczniczych w ramach posiadanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na północy Wielkopolski wsparcie w leczeniu pacjentów z COVID-19 zapewni szpital w Czarnkowie.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 02.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 02.06.2021 - 18:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.06.2021 - 11:50