Propozycje wojewody w sprawie 23 Lutego

Trwa proces dekomunizacji ulic w Wielkopolsce. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował do Instytutu Pamięci Narodowej zapytania o zmianę ponad 100 nazw w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Jedną z ulic, której nazwa ma ulec zmianie, jest znajdująca się w centrum Poznania ul. 23 Lutego. Wojewoda proponuje dwie nazwy.

Cały czas do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kierowane są propozycje zastąpienia istniejących nazw upamiętniających działaczy komunistycznych oraz daty propagujące ustrój totalitarny. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann jest otwarty na składane propozycje, które często odnoszą się do dorobku zasłużonych Wielkopolan. Jedną z propozycji jest osoba Stefana Stuligrosza, twórcy Chóru Chłopięco-Męskiego „Poznańskie Słowiki”. Drugą, postulat przywrócenia dawnej ulicy Pocztowej w Poznaniu.

- Warto rozważyć docenienie dorobku wybitnych poznaniaków, szczególnie zasłużonych dla naszego miasta. Dlatego w przypadku 23 Lutego rozważamy uczynienie patronem ulicy profesora Stefana Stuligrosza. Inną możliwą propozycją jest ul. Pocztowa. Na ten moment to dwie prawdopodobne nazwy. Na bieżąco konsultujemy się również z Instytutem Pamięci Narodowej - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Nazwa ulicy 23 Lutego jest związana z wejściem wojsk Armii Sowieckiej do Poznania w 1945 roku. Data ta w jednoznaczny sposób ma "upamiętniać" to wydarzenie. Należy dodać, iż zgodnie z opiniami prezentowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej ulice odnoszące się do daty wejścia Armii Czerwonej do danej miejscowości spełniają przesłanki uzasadniające zmianę ze względu na brzmienie przepisów ustawy.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej Marcin Chwiałkowski nie może pozostać patronem ulicy ze względu na brzmienie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wykorzystanie choćby częściowo skrótu nazwiska w nazwie ulicy nie będzie zgodne z celami ustawy.

W Wielkopolsce samorządy zmieniły około 100 nazw ulic, powołując się na ustawę dekomunizacyjną. Do 2 września br. mogły samodzielnie dokonywać zmian w nazwach propagujących ustroje totalitarne, m.in. komunizm. W przypadku, gdy samorząd nazwy nie zmienił, ten obowiązek spoczął na wojewodach, którzy do 2 grudnia br. będą wydawać zarządzenia zastępcze.

Wojewoda nie zmienił dotychczas żadnej nazwy. Proces dekomunizacji w Wielkopolsce nie został zakończony. Od lipca pracuje powołany przez wojewodę zespół komisji ds. wykonania ustawy.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 02.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.11.2017 - 10:35