Postępowanie w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy

Obywatelka Ukrainy, która doznała wylewu, pozostawiona przez pracodawcę ze Środy Wlkp. na przystanku autobusowym, ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia jej sprawy dotyczącej udzielenia przez wojewodę zezwolenia na pobyt w naszym kraju. Wojewoda Zbigniew Hoffmann skierował także do komendanta wojewódzkiego policji wniosek o objęcie nadzorem śledztwa prowadzonego przez KPP w Swarzędzu.

Obecnie obywatelka Ukrainy znajduje się pod opieką lekarzy w szpitalu MSWiA w Poznaniu. Aktualnie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek został już częściowo skompletowany i dotyczy zezwolenia ze względu na okoliczność wymagającą krótkotrwałego pobytu na terytorium RP, tj. do 6 miesięcy. - Obowiązuje tu uproszczona procedura postępowania. Po uzupełnieniu braków formalnych wszczęte zostanie postępowanie, które zostanie zakończone niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów, w tym informacji od lekarzy o konieczności pozostania pani Oksany na terytorium RP z uwagi na stan zdrowia - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Pełnomocnikiem obywatelki Ukrainy został pracownik Konsulatu Honorowego Ukrainy w Poznaniu.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann skierował także do komendanta wojewódzkiego policji wniosek o objęcie nadzorem śledztwa prowadzonego przez KPP w Swarzędzu.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 16.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.03.2018 - 07:37