Wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci w wieku poniżej 5 lat

Treść archiwalna

Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia będą ważne przez 5 lat, a nie jak dotychczas tylko rok. Przy składaniu wniosku o jego wydanie nie będzie wymagana obecność dziecka.  

Do 10 sierpnia br. dzieciom do 5 roku życia będą jeszcze wydawane paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności. Natomiast od 11 sierpnia br. podstawowym dokumentem podróży dla dzieci do 5 roku życia będzie paszport ważny przez 5 lat od daty wydania. Opłata za wydanie tego paszportu nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła - jak dotychczas - 30 zł. Paszporty dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są ważne również przez 5 lat a obecność dziecka wymagana jest w tym przypadku tylko przy składaniu wniosku. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia - obowiązują przez 10 lat od daty wydania.

Zmiana ustawy o dokumentach paszportowych definiuje sytuacje, kiedy wydawane będą paszporty tymczasowe. Tego rodzaju dokumenty otrzymają osoby na powrót do miejsca stałego pobytu oraz w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Wnioski o wydanie paszportów można składać w dowolnie wybranym spośród 9 miejsc w województwie wielkopolskim. Złożenie wniosku w Terenowych Punktach Paszportowych w Nowym Tomyślu, Szamotułach i Gnieźnie daje możliwość odbioru paszportu w Oddziale Paszportów WUW w Poznaniu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 16.07.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11