Wniosek w sprawie wyborów wójta Lipna

Treść archiwalna

Dziś (22 października) wojewoda wielkopolski Piotr Florek zwrócił się do prezesa rady ministrów z oficjalnym wnioskiem w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów wójta gminy Lipno.

W wyznaczonym przepisami terminie, 4 października rada gminy podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu wójta Mariusza Homskiego. Uchwała radnych została podjęta po tym, jak Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok skazujący wójta. W gminie Lipno zadania i kompetencje wójta wykonuje obecnie, wyznaczony przez premiera, Jacek Karmiński.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11