Postępowanie w przypadku utraty paszportu

Treść archiwalna

Każdego roku, zwłaszcza w sezonie urlopowym, kilkuset Wielkopolan traci paszporty w wyniku zagubienia czy kradzieży. W chwili, w której stwierdzimy utratę dokumentu w Polsce, powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt w punkcie paszportowym. Tam spisane zostaje oświadczenie o utracie, opisujące okoliczności kradzieży czy zagubienia.

W przypadku, gdy zgubimy dokument za granicą, konieczny jest kontakt z polską placówką dyplomatyczną, która wyda paszport tymczasowy, umożliwiający powrót do kraju. Jak pokazuje statystyka – utrata dokumentów zdarza się dość często. W ubiegłym roku odnotowaliśmy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim blisko 800 takich przypadków. A od stycznia do czerwca tego roku – już 430.

Przy składaniu wniosku o nowy paszport potrzebne będą dodatkowo dokumenty zaświadczające o utracie paszportu np. zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu, termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy, podwyższona też o 200% jest opłata za wydanie dokumentu.

Przed wyjazdem warto przygotować kserokopię lub skan głównej strony paszportu, żeby w razie konieczności, móc potwierdzić swoją tożsamość. Zaleca się też sprawdzenie adresów i telefonów polskich placówek dyplomatycznych w krajach, w których będziemy przebywać. Wszelkie niezbędne informacje konsularne, przydatne podróżującym znaleźć można na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 03.08.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11