Pola Lednickie

Treść archiwalna

Już od stycznia na mapach Polski pojawi się nowa miejscowość - Pola Lednickie. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozytywnie rozpatrzyła przesłany przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka wniosek o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Pola Lednickie”.

Wniosek złożyła Rada Gminy Kiszkowo, do której z inicjatywą ustalenia nazwy miejscowości „Pola Lednickie" wystąpiło Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów oraz poznańskie Stowarzyszenie Lednica 2000.

Zgodnie z opinią wojewody, oficjalne ustalenie funkcjonującej już potocznie nazwy „Pola Lednickie” właściwie identyfikować będzie wskazany we wniosku teren - miejsce pielgrzymek i religijnego kultu. Niezamieszkały obszar, należący do Klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu, Dom Zakonnego Ojców Dominikanów w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Lednica 2000, na którym znajduje się Brama III Tysiąclecia w kształcie Ryby obejmuje działki położone we wsi Imiołki. Nowo powstała miejscowość nie będzie stanowiła osobnego obrębu ewidencyjnego i będzie położona na obszarze obrębu ewidencyjnego Imiołki.

Zmiana nazwy wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 22.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11