Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym w Lipnie

Treść archiwalna

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana przepisów polega na rozszerzeniu katalogu sytuacji, w których kompetencje i zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tymczasowo przejmuje jego zastępca, a w przypadku jego braku osoba wyznaczona przez premiera.

Zgodnie z ustawą przesłanką taką ma być także zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych. Nowelizacja pozwoli wyeliminować niepewność odnośnie działań organów gminy. Taka sytuacja występuje obecnie w gminie Lipno. Prokuratura zastosowała wolnościowy środek zapobiegawczy wobec podejrzanych - wójta oraz jego zastępcy - w postaci zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych. Jednak na skutek postanowienia sądu o uchyleniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanych, osoba wskazana przez premiera do pełnienia tymczasowego funkcji wójta nie mogła dłużej wypełniać swoich obowiązków. Nowelizacja przepisów ustawy nie zawiera vacatio legis i czeka już tylko i wyłącznie na podpis Prezydenta RP. Znowelizowanie przepisów, o które zabiegał wojewoda wielkopolski, pozwoli na przesłanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku wojewody o powołanie osoby pełniącej funkcję wójta do czasu zakończenia stosowania środka zapobiegawczego.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 14.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11