Odznaczenia państwowe za esperanto

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w promowaniu polskiej kultury oraz upowszechnianiu międzynarodowego języka esperanto Stanisławowi Rynduchowi oraz Eugenowi Macko.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania międzynarodowego języka esperanto otrzymał Stanisław Rynduch - aktywny działacz na rzecz promowania i nauczania międzynarodowego języka esperanto na świecie. W latach 1960-62 był sekretarzem Polskiego Związku Esperantystów w Białymstoku, którego filię założył również w Przemyślu. Po przeprowadzce na teren Niemieckiej Republiki Demokratycznej był wiceprzewodniczącym wojewódzkiego związku esperantystów w Karl-Marx-Stadt, prowadząc jednocześnie kursy esperanto w miejscowości Auerbach. Stanisław Rynduch działał także w Grupie Inicjatywnej „Esperanto dla Unii Europejskiej”, której członkowie zainaugurowali prace Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto w Wągrowcu. Obecnie pełni funkcję sekretarza Europejskiej Federacji Europa-Demokracja-Esperanto.

Za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz upowszechniania międzynarodowego języka esperanto Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Eugen Macko - wybitny działacz na rzecz upowszechniania języka esperanto w Niemczech i na Węgrzech. Założył Stowarzyszenie Europa-Demokracja-Esperanto na Węgrzech, a także był współzałożycielem tego Stowarzyszenia w Polsce. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w kongresach i konferencjach esperanckich. Jest autorem publikacji o tematyce filozoficznej wydanych zarówno po niemiecku, jak i w języku esperanto. Obecnie Eugen Macko zajmuje stanowisko Wiceprezesa Federacji Europejskiej ruchu społeczno-politycznego Europa-Demokracja-Esperanto. Jest także członkiem polskiej filii Stowarzyszenia w Wągrowcu.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 25.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58