„Małe szkoły w systemie edukacji”

Warto inwestować w małe szkoły - do takiego podejścia zachęcali dziś uczestnicy konferencji dla samorządowców, którą otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Debata „Małe szkoły w systemie edukacji” zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i przy współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- W mniejszych gminach to często szkoły kształtują poczucie tożsamości społeczności lokalnej. Naszym zadaniem jest zachęcanie samorządów, by w trakcie tworzenia nowej sieci placówek oświatowych nie likwidowały mniejszych szkół na rzecz tworzenia dużych, zbiorczych - mówiła wicewojewoda. Podkreśliła też, że pracownicy kuratorium oświaty pozostają do dyspozycji samorządowców przygotowujących się do tworzenia projektów uchwał dotyczących sieci placówek oświatowych.

Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska zwróciła uwagę, że funkcjonowanie małych szkół, czyli takich, w których uczy się 70 i mniej uczniów, obrosło licznymi stereotypami. - Warto zauważyć, że nie mają one potwierdzenia w rzeczywistości - mówiła kurator. Poziom nauczania, wykształcenia i zaangażowania nauczycieli czy koszty prowadzenia placówki nie dość, że mieszczą się w średniej, to szkoły te pełnią ważną rolę w miejscowościach, w których istnieją.

W trakcie konferencji wykłady wygłosili też: prof. Ryszard Pęczkowski - „Nauczanie i wychowanie w małych szkołach”, prof. Kinga Kuszak - „Środowiskowe funkcje małych szkół na terenach wiejskich” oraz prof. Stanisław Dylak - „Małe szkoły jako szansa edukacyjna dla uczniów”. Przedstawiono również założenia polityki oświatowej od 1 września 2017 roku, funkcjonowanie „małych szkół” w zreformowanym systemie edukacji, przykłady dobrych praktyk działalności edukacyjnej „małych szkół” publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej.

Kurator i wicekurator podczas konferencji prasowej z dziennikarzem.Otwarcie konferencji.Uczestnicy konferencji na sali sesyjnej.Głos zabiera wicewojewoda.Uczestnicy słuchają wystąpienia wicewojewody.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 27.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.02.2017 - 15:02