FAQ - rejestracja pobytu obywatela UE

 1. Jestem obywatelem UE. Czy muszę dopełnić jakichś formalności w urzędzie?
  • Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z rejestracją pobytu musisz liczyć się z karą grzywny.
 2. Zgubiłem zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE. Czy dostanę duplikat?
  • Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
 3. Czy jako obywatel UE potrzebuję zezwolenia na pracę w Polsce?
  • Nie. Obywatele UE mają swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że podejmują zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
 4. Jestem obywatelem UE, mój współmałżonek jest obywatelem państwa trzeciego, jaki wniosek ma złożyć?
  • Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, Twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. (link do strony z informacjami dotyczącymi wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE)
 5. Jestem obywatelem UE podejmującym studia w Polsce – jak zalegalizować pobyt.
  • Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

   • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,

   • dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie  prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,

   • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie lub dowód potwierdzający ich posiadanie;

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik, Witold Wojciechowski
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 11:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.05.2019 - 13:02