Dziennik nr 90 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2002 r.

Nr 90


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2261

nr 726 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej obszaru WILKÓW-POŁUDNIE

 

2262

nr 727 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej obszaru WILKÓW-ZACHÓD

 

2263

nr 728 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: CHORZEŃ II - JAR, w prawobrzeżnej części miasta

 

2264

nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: LASKÓWIEC - ul. GRÓJECKA, w prawobrzeżnej części miasta

 

2265

nr 730 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: ŁĘŻYN, w prawobrzeżnej części miasta

 

2266

nr LIII/311/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Buk na stałe obwody głosowania

 

2267

nr LIII/312/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Buk na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do wyboru radnych Rady miasta i Gminy Buk

 


SPRAWOZDANIA

2268

nr 98/126/2002 Zarządu Gminy w Białośliwiu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2001

 

2269

nr III/5/02 Zarządu Gminy Lipka z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2001

 

2270

Zarządu Gminy w Łubowie z wykonania budżetu gminy za rok 2001

 

2271

Zarządu Miejskiego w Międzychodzie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2001

 

2272

Zarządu Gminy Wijewo z wykonania budżetu gminy za rok 2001

 

2273

Zarządu Miasta i Gminy Żerków z wykonania budżetu za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:19