Dziennik nr 82 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 maja 2006 r

Nr 82

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2061

nr XXXVI/277/05 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
2062

nr XXIII/243/05 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 
2063

nr XXVII/151/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2005 rok w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok

 
2064

nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaczory na 2006 rok

 
2065

nr XXXV/195/2005 Rady Gminy w Malanowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
2066

nr XXXVI/223/05 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 
2067

nr XXXVIII/252/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego w Zgierzynce, działka nr ewid. 408/1

 
2068

nr XXXII/254/06 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
2069

nr XXXI/242/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe

 
2070

nr XXV/328/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaszu

 
2071

nr XXV/329/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Jędrzejewo

 
2072

nr XXV/330/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Goraj

 
2073

nr XXVII/174/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/178/2002 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Połajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 29.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 13:50