Dziennik nr 80 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 maja 2006 r.

Nr 80

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
2029

nr 6/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Przybyszewo - Strzyżewice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2030

nr XLI/207/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
2031

nr LI/269/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk

 
2032

nr XXXI/195/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Wielichowa

 
2033

nr XXXI/197/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo

 
2034

nr XXXIX/324/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia działki nr 1813 w obrębie wsi Obra do kategorii dróg gminnych

 
2035

nr XXXVIII/284/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg-ulic w mieście Nowym Tomyślu do kategorii dróg gminnych

 
2036

nr XXVIII/242/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieścisko

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2037

nr 270/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 13:53