Dziennik nr 79 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 maja 2007 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN
 

2067    nr VII/51/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy

2068    nr VII/52/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronikowo

2069    nr VII/53/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brońsko

2070    nr VII/54/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bruszczewo

2071    nr VII/55/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chełkowo

2072    nr VII/56/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czacz

2073    nr VII/57/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaczyk

2074    nr VII/58/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glińsko

2075    nr VII/59/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewowo

2076    nr VII/60/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jezierzyce

2077    nr VII/61/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karmin

2078    nr VII/62/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karśnice

2079    nr VII/63/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszanowo

2080    nr VII/64/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księginki

2081    nr VII/65/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Machcin

2082    nr VII/66/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Torownica

2083    nr VII/67/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nietążkowo

2084    nr VII/68/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wieś

2085    nr VII/69/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Szczepankowo

2086    nr VII/70/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Białcz

2087    nr VII/71/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewo

2088    nr VII/72/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parsko

2089    nr VII/73/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poladowo

2090    nr VII/74/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieka Polska

2091    nr VII/75/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieka Pierwsza

2092    nr VII/76/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieka Druga

2093    nr VII/77/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robaczyn

2094    nr VII/78/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierpowo

2095    nr VII/79/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Spławie

2096    nr VII/80/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Białcz

2097    nr VII/81/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Bojanowo

2098    nr VII/82/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wonieść

2099    nr VII/83/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wydorowo

2100    nr VII/84/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmuntowo

2101    nr VII/85/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żegrówko

2102    nr VII/86/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żegrowo

2103    nr VII/87/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żydowo

2104    nr VII/88/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr I

2105    nr VII/89/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr II

2106    nr VII/90/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr III

2107    nr VII/91/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr IV

2108    nr VII/94/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVI/318/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Śmigiel

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:09