Dziennik nr 76 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 maja 2006 r.

Nr 76

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1907

nr LIII/390/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Budżetu Gminy Oborniki na rok 2006

 
1908

nr 340/I/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2006 rok

 
1909

nr XXVI/156/2005 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1910

nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1911

nr XLVII/276/06 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 
1912

nr XXXIX/252/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/89/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
1913

nr SO-9/4-A/P/2006/Ln z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Siedlec

 
1914

nr SO.0951/120/18/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
1915

nr 40/SO-6/D/2006/Ko z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Turek na 2006 rok

 
1916

nr 56/SO-6/P/2006/Ko z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Turek na 2006 rok

 
1917

nr SO.-0951/90d/14/Pi/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXV/258/06 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

 
1918

nr SO.-0951/89p/14/Pi/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 06/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie prognozy kwoty długu w latach 2006-2012

 
1919

nr SO 107/1-D/Ka/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Kalisz - Miasta na prawach powiatu deficytu budżetowego na rok 2006

 
1920

nr SO.-0951/73/17/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kostrzyn

 
1921

nr SO - 109/3-P/Ka/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Mycielin

 
1922

nr SO-0951/93p/12/Pi/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Złotów Nr 163.2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie prognozy ługu Gminy Złotów na rok 2006

 
1923

nr SO-0951/92d/12/Pi/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Złotów Nr XXXIX/323/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na 2006 rok

 
1924

nr SO-0951/94p/12/Pi/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w Zarządzeniu Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2006 i lata następne

 
1925

nr SO 110/2-D/Ka/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Blizanów deficytu budżetowego na rok 2006

 
1926

nr SO-11/12/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzemieniewo

 
1927

nr SO-11/11/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Osieczna

 
1928

nr SO-11/10/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez Gminę Rakoniewice

 
1929

nr SO-11/9-A/P/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Rakoniewice

 
1930

nr SO 111/2-D/Ka/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Trzcinica deficytu budżetowego na rok 2006

 
1931

nr SO-9/8-A/D/2006/Ln z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice

 
1932

nr SO-9/10-A/P/2006/Ln z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Włoszakowice

 
1933

nr SO - 113/4-D/Ka/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Czermin deficytu budżetowego na rok 2006

 
1934

nr SO - 112/4-P/Ka/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Czermin

 
1935

nr SO - 115/4-D/Ka/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Jaraczewo deficytu budżetowego na rok 2006

 
1936

nr SO.0951/127/18/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kaźmierz

 
1937

nr SO.0951/126/17/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Komorniki

 
1938

nr SO.0951/125/18/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sieraków

 
1939

nr SO.0951/130/17/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Mosina

 
1940

nr SO.0951/122/19/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dopiewo

 
1941

nr SO.0951/123/19/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubowo

 
1942

nr SO.0951/135/17/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa

 
1943

nr SO.0951/133/19/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 10:59