Dziennik nr 75 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 kwietnia 2010 r.

Nr 75

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1506

nr XXXI/264/2009 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
1507

nr XXXVI/293/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok

 
1508

nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21n stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok

 
1509

nr XXXVII/235/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 
1510

nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków

 
1511

nr 387/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy ul. Targowej w Śremie

 
1512

nr 388/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego - złoża kruszywa naturalnego "Luciny MP pole D"

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
1513

wyrok syg. Akt IV/Po 758/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu na uchwałę Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 mają 2009 r. nr XXIX/255/09 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1514

sprawozdanie Starosty Kępińskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za rok 2009

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 
1515

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Książ Wlkp.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:25