Dziennik nr 75 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 maja 2006 r.

Nr 75

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZADZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1882

nr 47/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pępowo

 
1883

nr 48/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gostyń

 
1884

nr 49/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bolewice, w gminie Miedzichowo

 
1885

nr 50/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wojnowice, w gminie Opalenica

 
1886

nr 51/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbąszyń

 
1887

nr 52/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniezno

 
1888

nr 53/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witrogoszcz, w gminie Łobżenica

 
1889

nr 54/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołuchów

 
1890

nr 55/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulmierzyce

 
1891

nr 56/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Białośliwie

 
1892

nr 57/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysoka

 
1893

nr 58/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chocz

 
1894

nr 59/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ujście

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1895

nr XXIV/130/05 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mieleszyn na rok 2006

 
1896

nr XXXIX/382/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 
1897

nr XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006

 
1898

nr XXVIII/232/05 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2006 rok

 
1899

nr XL/388/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września

 
1900

nr XL/389/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za zasługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września

 
1901

nr XL/390/06 Rady Gminy we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1902

nr XL/397/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
1903

nr XXXVIII/308/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wolsztyn

 
1904

nr XXXVIII/315/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn

 
1905

nr XLIX/306/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/145/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Międzychód na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1906

z dnia 24 kwietnia 2006 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wierzbinek

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:02